Пәтуәлар

Ханафи мәзхабындағы ниқабтың міндеттілігі жайында


Сөз бастамасы:

Біз ханафи мәзхабына сай әйел адам үшін ниқаб кию, яғни бөтен (махрам емес) ер адамдардың алдында жүзін жабу анық міндетті екені жайлы сөз қозғалғанда, көптеген ілім талап етуші шәкірттер, тіпті кейбір ғалымдар абыржып қалатынын атап өткіміз келеді. Осы тақырыпта ондаған жұмыстар жазылған, біз болсақ, бұл ұстанымның қаншалықты орынсыз айыптауларға тап болғанын ескере отырып, осы сұрақта ханафи мәзхабының ұстанымына тоқталғанды жөн көрдік. Біз Алла Тағаладан осы тақырыпты Ол разы болатындай түсіндіруге тауфиқ сұраймыз.

Муфтий Хусейн Кадодия Ханафи

 Аса Қамқор, Ерекше Мейірімді Алланың атымен бастаймыз!

Біздің талдау келесі жоспар бойынша жүргізіледі:

1. Кіріспе
2. Фиқһтағы шәһуәттің (құштарлық) анықтамасы
3. Ханафилердің ұстанымы
3.1. Назардың түрлері және оларға қатысты шариғат үкімдері
3.1.1. Құштарлық болмайды деген сеніммен қарау
3.1.2. Құштарлық болады ма, болмайды ма деген күмәнмен қарау
3.1.3. Құштарлық сезінетіндігіне толықтайдерлік немесе толыққанды сеніммен қарау
3.2. Жүзді жабудың міндеттілігі
4. Қорытынды

 1. Кіріспе

 Біз ханафи мәзхабына сай әйел адам үшін ниқаб кию, яғни бөтен (махрам емес) ер адамдардың алдында жүзін жабу анық міндетті екені жайлы сөз қозғалғанда, көптеген ілім талап етуші шәкірттер, тіпті кейбір ғалымдар абыржып қалатынын атап өткіміз келеді. Осы тақырыпта ондаған жұмыстар жазылған, біз болсақ, бұл ұстанымның қаншалықты орынсыз айыптауларға тап болғанын ескере отырып, осы сұрақта ханафи мәзхабының ұстанымына тоқталғанды жөн көрдік. Біз Алла Тағаладан осы тақырыпты Ол разы болатындай түсіндіруге тауфиқ сұраймыз.

 2. Фиқһтағы шәһуәттің (құштарлық) анықтамасы 

 Талқылауға кіріспес бұрын, әйелге бағытталған назарға қатысты мәселеде «шәһуәт» түсінігінің анықтамасын нақтылап алу керек. Мәнмәтінде «хурма әл-мусахара» [1] қандай мағына беретіндігі жайлы пікірде ханафилік фақиһтердің көзқарастары бірікпейді. Кейбіреулер оны «жүректің әуестілігі мен құштарлығы» деп анықтама берсе, басқалары ол ер адамның жыныс мүшесінің қозуымен бірге болуы керек деп бекіткен. Алайда, бұл басқа жағдайларда емес, тек «хурма әл-мусахара» сөз тіркесінде қолданылатынын атап өту керек. Фақиһтер мәселе қарама-қарсы жыныс өкіліне бағытталған назар жайында болғанда, шәһуәт ер адамның жыныс мүшесінің қозуымен болуына не болмауына қатыссыз, «жүректің әуестілігі мен құштарлығы» деген анықтамада алынатындығы жайлы айтады. Бұны имам әл-Қухустани [2], ат-Тахтауи [3], ан-Наблуси [4], `Абид ас-Синдхи [5], Ибн `Абидин [6] және басқалары анық айтып өткен.

3. Ханафи мәзхабының ұстанымы

 Мәзхабтың ұстанымы жайлы айтпас бұрын, мәзхаб бұл жағдайды ер адамға да қатысты, әйел адамға да қатысты қарастыратынын ұмытпау керек. Ер адамға қатысты назардың үкімі талқыланса, әйелдерге қатысты – жүзді жабудың үкімі.

 Біз бұл мәселені бөлек-бөлек талдаймыз:

 3.1. Назардың түрлері және оларға қатысты шариғат үкімдері.

 Ер адамның бөтен әйелдің жүзіне немесе оның қолдарына қарау келесі үш дәрежеге сай болуы мүмкін:

 3.1.1. Құштарлық болмайды деген сеніммен қарау.

 Бұл жағдай көптеген мәтіндерде қарастырылған және көбісі оны қате түсінеді. Мұндай назардың рұқсат етілгендігі – мәзхаб имамының пікірі екендігі анық [7]. Алайда, мұндай жағдайда сол әйелге қатысты құштарлық (шәһуәт) болмайтындығына абсолютті / толыққанды сенімділік болуы шарт етіледі [8].

 Имамдардан кейін өмір сүрген мәзхабтың алғашқы фақиһтері мұндай сенімділік тек пәктік пен ұяңдылық үстемдік еткен өткен дәуірде ғана мүмкін болғандығын түсінген [9], ал біздің заманда жас ер адамның жас әйелге мүлдем нәпсіқұмарлықсыз қарауы таң қаларлық жағдай. Сол себепті, мұндай назардың үкімі – мәкрух тахрими (құпталмаған және харамға жақын) деген [10].

 Бұл үкімді атап өткендердің қатарында: Абул-Лейс ас-Самарқанди (хиджри б-ша 373-жылы қайтыс болды) [11], әл-Қудури (хиджри б-ша 428-жылы қ.б.) [12], әл-Уәлуәлиджи (хиджри б-ша 540-жылы қ.б.) [13], Сираджуддин әл-Ауши (хиджри б-ша 575-жылы қ.б.)[14], ас-Суннами (хиджри б-ша 700-жылы қ.б.) [15], `Алим ибн әл-`Аля (хиджри б-ша 786-жылы қ.б.) [16], әл-Қухустани (хиджри б-ша 950-жылы қ.б.) [17], әл-Биргауи (хиджри б-ша 981-жылы қ.б.) [18], «Әл-Фатауа әл-Хиндийя» авторлары (хиджри б-ша 1085-жылы аяқталған) [19], әл-Хаскафи (хиджри б-ша 1088-жылы қ.б.) [20], әл-Хадими (хиджри б-ша 1176-жылы қ.б.)[21], ат-Тахтауи (хиджри б-ша 1231-жылы қ.б.) [22], Ибн `Абидин (хиджри б-ша 1252-жылы қ.б.) [23], `Абид ас-Синдхи (хиджри б-ша 1257-жылы қ.б.) [24] және әл-Майдани (хиджри б-ша 1298- жылы қ.б.) [25].

 Атап өтетін жайт, бұл үкім – ұлы имам және мәзхабтың мужтахиді – Имам Әбу Юсуф әл-Қадиден жеткізілгені [26]. Бұл қағида жеңсікқұмарлық туғызбайтын кәрі әйелдерге қатысты емес, себебі олардың ережеден тыс екендігі анық [27].

 Осылайша, мәзхабтың анық, сенімді пікірі бойынша – кұштарлық болмайды деген сеніммен бөтен әйелдің жүзіне қарау мүлдем тыйым салынбағанымен, бұл бәрібір –мәкрух-тахрими.

 3.1.2. Құштарлық болады ма, болмайды ма деген күмәнмен қарау

 Мұндай назардың үкімі – тыйым салынғанның қатарында (харам) [28].

 3.1.3. Құштарлық сезінетіндігіне толықтайдерлік 
немесе толыққанды сеніммен қарау

 Мұндай назардың үкімі де – жоғарыда аталғанның үкіміндей – тыйым салынған [29].

 3.2. Жүзді жабудың міндетті (уәжіп) болуы

 Ешқандай қауіп болмаған жағдайда, ер адамға бөтен әйелдің жүзіне қарау мәзхабта мүлдем тыйым салынбағанымен, әйел оған бағытталған назарлардың шәһуәтпен не шәһуәтсіз екенін білмейді, әсіресе сыртта / далада болса. Сол себепті, ханафи мәзхабы бойынша, Құран және Сүннетке сай, әйел адамға бөтен ер адамдардың алдында жүзін жабу міндетті (уәжіп) болып табылады [30].

 Имам Мұхаммед бұл үкімді мәзхабтың захир ар-риуаяға негіз болған, өзінің «әл-Асл» [31] атты еңбегінде атап өткен. Бұл ханафи мәзхабының анық әрі сенімді пікірі. Бұл пікірді үлкен ханафилік фақиһтер ұстанған, олардың қатарында: Имам Әбу Мансұр әл-Матуриди (хиджри б-ша 333- жылы қ.б.)[32], Хаким аш-Шахид (хиджри б-ша 334-жылы қ.б.) [33], әл-Жассас ар-Рази (хиджри б-ша 370-жылы қ.б.) [34], ан-Натифи (хиджри б-ша 446- жылы қ.б.) [35], Қади Хан (хиджри б-ша 592-жылы қ.б.) [36], әл-Марғинани («Әл-Хидая» авторы, хиджри б-ша 593-жылы қ.б.) [37], әл-Кирмани (хиджри б-ша шамамен 600-жылы қ.б.) [38], Махмуд әл-Бұхари — «Әл-Мухит» еңбегінің авторы (хиджри б-ша 616-жылы қ.б.)[39], ас-Суннами (хиджри б-ша 700-жылдан кейін қ.б.) [40], ас-Сиғнақи (хиджри б-ша 714-жылы қ.б.) [41], әл-Қураши (хиджри б-ша 854-жылы қ.б.) [42], Ибн әл-Хумам (хиджри б-ша 861- жылы қ.б.) [43], әл-Қухустани (хиджри б-ша 950- жылы қ.б.) [44], Ибн Нуджайм (970-жылы қ.б.) [45], Синан әл-Халуати (хиджри б-ша 989-жылы қ.б.) [46], Омар ибн Нуджайм (хиджри б-ша 1005-жылы қ.б.) [47], Мулла `Әли әл-Қари (хиджри б-ша 1014-жылы қ.б.) [48], аш-Шурунбуляли (хиджри б-ша 1069-жылы қ.б.) [49], шейх Зада (хиджри б-ша 1078-жылы қ.б.) [50], `Абдул-Халим (хиджри б-ша 1088-жылы қ.б.) [51], әл-Хаскафи (хиджри б-ша 1088-жылы қ.б.) [52], ат-Тахтауи (хиджри б-ша 1231-жылы қ.б.) [53], Ибн `Абидин (хиджри б-ша 1252-жылы қ.б.) [54], `Абид ас-Синдхи (хиджри б-ша 1257-жылы қ.б.) [55], `Абдул-Хайй әл-Лякнауи (хиджри б-ша 1304-жылы қ.б.) [56], ас-Сауати (хиджри б-ша 1346-жылы қ.б.) [57], ан-Нахляуи (хиджри б-ша 1350-жылы қ.б.) [58].

 4. Қорытынды

 Осыны негізге ала отыра, біз мынадай қорытынды келтіре аламыз – ер адамға барлық жағдайларда бөтен әйелдің жүзіне қарамау мақсатында назарын төмен түсіру – міндетті, ал әйел адамға бөтен ер адамдарың алдында жүзін жабу міндетті болып табылады.

Алла Тағала жақсырақ білуші.

Муфти Хусейн Кадодия Ханафи
14-Рамадан 1429 / 14-қыркүйек 2008 Дурбан, ОАР

Имам Әл-Харамейн (хиджри бойынша 428-жылы қайтыс болған) айтты:

 قال إمام الحرمين الجويني (ت 478 هـ): اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه

 «Әйелдердің жүздерін ашық күйде сыртқа шығуына тыйым салынғандығы жайлы мұсылмандардың бірауыздан қабылдаған пікірі (иджма) бар».

[ Дереккөз: «Муғни әл-мухтадж», 4/203; «Тухфа әл-мухтадж», 7/193. ]


Дереккөз: Darulfikr.ru
Дайындаған: Darulahnaf.com

[Мақала түпнұсқасы: Deoband.org сайтынан ағылшын тілінен аударған – Мәлика Умм Яһия, орыс тілінен аударған – Адиба Исламова.]

 _____________________________

1. Ер мен әйелдің арасындағы рұқсатсыз қатынас себебінен некеге қойылған ерекше тыйым.
2. جامع الرموز 2/305 ونصه:«وشُرط لحل النظر إليها وإليه الأمن بطريق اليقين عن شهوة أي ميل النفس إلى القرب منها أو منه أو المس لها أو له مع النظر».
3. حاشية الطهطاوي على الدر 1/191 ونصه:«قوله: (بشهوة) لم أر تفسيرها هنا، والمذكور في المصاهرة أنه فيمن ينتشر بالانتشار أو زيادته إن كان موجودا، وفي المرأة والفاني بميل القلب.والذي تفيده عبارة مسكين في الحظر أنها ميل القلب مطلقا، ولعله الأنسب هنا».
4. أنظر رد المحتار 1 / ص 406.
5. أنظر طوالع الأنوار 1/ق527/أ الأزهر
6. رد المحتار 1 / ص 406 ونصه – بعد ذكر عبارة الطهطاوي: «قلت: يؤيده ما في القول المعتبر في بيان النظر لسيدي عبد الغني: بيان الشهوة التي هنا مناط الحرمة أن يتحرك قلب الإنسان ويميل بطبعه إلى اللذة، وربما انتشرت آلته إن كثر ذلك الميلان، وعدم الشهوة أن لا يتحرك قلبه إلى شيء من ذلك بمنزلة من نظر إلى ابنه الصبيح الوجه وابنته الحسناء ا هـ».
7. الأصل للشيباني 3/49 ونصه: «وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها، ولا حرمة، ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف؛ ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها… ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها».
8. قال السرخسي في المبسوط 10/153:« وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة؛ فان كان يعلم أنه إن نظر اشتهي لم يحل له النظر إلى شيء منها… وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتهي، لأن أكبر الرأي فيما لا يوقف على حقيقته كاليقين».وعبارة المحيط 8/25 أوضح منه، حيث قال في نظر الأجنبية إلى أجنبي:«وما ذكرنا من الجواب فيما إذا كانت المرأة تعلم قطعا ويقيناً أنها لو نظرت إلى بعض ما ذكرنا من الرجل لا يقع في قلبها شهوة». ومثله في الفتاوى الهندية 5/327.وكذلك عبارة القهستاني 2/305 :«وشُرط لحل النظر إليها وإليه الأمنُ بطريق اليقين عن شهوة أي ميل النفس إلى القرب منها أو منه، أو المس لها أو له مع النظر.» ومثله في رد المحتار  6/325.
9. قال العلامة الكوثري في حجاب المرأة المسلمة ص11:«وأين ذلك المجتمع المهذّب، الذي يأمن الإنسان من الفتنة عند خروج المرأة سافرة؟».
10. أطلقوا الكراهة، ومن المعلوم أنها إذا أطلقت في كتب أصحابنا يراد بها التحريم، كما في رد المحتار 6/327 وغيره.
11. عيون المسائل ص189 ونصه:« وليس النظر إليه حراماً ، وأكره به ذلك».
12. ذكره في شرحه لمختصر الكرخي، كما في الفتاوى التتارخانية 7/ق19/ب (منيسة 788) ونصاب الاحتساب 1/132 و رد المحتار 1/406.
13. الفتاوى الولوالجية 2/197 ونصه:« لأن النظر إلى وجه الأجنبية ليس بحرام وإن كان يكره له ذلك».
14. الفتاوى السراجية ص73 ونصه:« النظر إلى وجه الأجنبية إذا لم يكن عن شهوة ليس بحرام لكنه مكروه».
15. نصاب الاحتساب 1/132 ونصه:«وفي شرح الكرخي النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام ولكن يكره بغير حاجة لأنه لا يؤمن من الشهوة».
16. الفتاوى التتارخانية 7/ق19/ب (منيسة 788) ونصه:« وفي شرح الكرخي النظر إلى وجه المرأة الأجنبية الحرة ليس بحرام ولكن يكره بغير حاجة» ونقله في بريقة محمودية 4/64 و رد المحتار 1/406.
17. جامع الرموز 2/305 ونصه:« وفيه إشارة إلى أنه يجل النظر إلى وجه الأجنبية إلا أنه مكروه، كما في أيمان الولوالجي».
18. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 4/64 ونصه: «النظر إلى وجهها وكفيها من غير حاجة مكروه».
19. الفتاوى الهندية 5/329 ونصه: «النظر إلى وجه الأجنبية إذا لم يكن عن شهوة ليس بحرام لكنه مكروه ، كذا في السراجية ».
20. الدر المختار 6 /370 ونصه: «فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة.قهستاني وغيره».
21. بريقة محمودية 4/64 ونصه: «وفي التتارخانية نظر وجه الأجنبية ليس بحرام لكن يكره بغير حاجة ».
22. حاشية الطهطاوي على الدر 4/185 ونصه:«( قوله وأما في زماننا فمنع من الشابة ) أي فمنع نظر الوجه من الشابة ولو من غير شهوة».
23. رد المحتار 1/407 ونصه:« قال في التتارخانية: وفي شرح الكرخي النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام، ولكنه يكره لغير حاجة»؛و6/370 ونصه:« ( قوله وأما في زماننا فمنع من الشابة ) لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة»
24. طوالع الأنوار 14/ق594/أ ونصه:« (وأما في زماننا فمنع) نظر الوجه (من الشابة) ولو بلا شهوة».
25. اللباب في شرح الكتاب ص 702 ونصه:«قال في الدر: فحل النظر مقيد بعدم الشهوة، وإلا فحرام، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة، قهستاني وغيره اهـ».
26. عيون المسائل ص189 ونصه:« وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة قال لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراماً، وأكره به ذلك».
27. أنظر الأصل للشيباني 3/51 ورد المحتار 1/406 وغيرهما.
28. البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/284 (ط.العلمية 1/470) وحاشية الشلبي على التبيين 1/96 وفتح القدير 1/226 وحاشية الطهطاوي على المراقي1/331 والدر المختار 1/407 (مع رد المحتار) ونصهم:« ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة»؛وفي طريقة محمدية للبركوي 4/63 (مع بريقة محمودية):«فإن كان بشهوة أو بشك فيها فيحرم مطلقاً»؛وفي تبيين الحقائق 6/17: « والأصل فيه أنه لا يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة أجنبية مع الشهوة، لما روينا إلا للضرورة إذا تيقن بالشهوة أو شك فيه»وفي تحفة الملوك ص230:«فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضا إلا لحاجة وكذا لو شك»وفي الهداية 8/460 (مع فتح القدير):« وقوله «لا يأمن» يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء كما إذا علم أو كان أكبر رأيه ذلك»في اللباب ص703:«وإن لم يأمن ذلك أو شك لم يحل له المس ولا النظر كما في المجتبى  وغيره».
29. الفتاوى الهندية 5/329: «وإن غلب على ظنه أنه يشتهي فهو حرام، كذا في الينابيع» والنصوص في هذا كثيرة وقد مرّت بعضها.
30. قال العلامة الكوثري في حجاب المرأة المسلمة ص12:«وعدم خوف الفتنة إنما يعلم في ناظر خاص، وأما بالنظر إلى جماهير الناس الذين تبزر المرأة سافرة أمامهم فلا يتصور عدم خوف الفتنة منهم جميعا، فيتحتم المنع من السفور أمامهم على هذا التعليل».
31. الذخيرة البرهانية 1/ق90/أ (الوطنية بتونس) و1/ق122/أ (الأحمدية بحلب)ونصه: «و في «الأصل»: «المرأة المحرمة ترخي على وجهها بخرقة، وتجافي عن وجهها» قالوا: هذه المسألة دليل على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للرجال من غير ضرورة؛ لأنها منهية عن تغطية الوجه لأجل نسك، لولا أن الأمر كذلك، وإلا لما أمرت بهذا الإرخاء».ومثله في منحة الخالق 2/381 (ط.علمية 2/622).
32. تأويلات أهل السنة 4/136 ونصه:«وفي الآية دلالة رخصة خروج الجرائر للحوائج، لأنه لو لم يجر لهن الخروج لم يؤمرن بإرخاء الجلباب على أنفسهن، ولكن نهاهن عن الخروج بغير جلباب فدل أنه يجوز لهن  الخروج للحاجة؛ والله أعلم».
33. ذكره في المنتقى كما في مجمع الأنهر 1 /81 ونصه: «وفي المنتقى تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد ». وفي مجموعة الغرائب ق215/ب:«تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجاء في زماننا في رواية المنتقى».
34. أحكام القرآن للجصاص 5/245 ونصه:«قال أبو بكر : في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن» .
35. ذكره في واقعاته كما في المحيط البرهاني 3/ 499 ونصه:«ذكر في «واقعات الناطفي» أن المرأة المحرمة ترخي على وجهها خرقة، وتجافي عن وجهها، ودلت هذه المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للرجال من غير ضرورة؛ لأنها منهية عن تغطية الوجه لحق نسك، لولا أن الأمر كذلك، وإلا لما تؤمر بهذا الإرخاء».
36. فتاوى قاضيخان 1/286ونصه: «وإن أرخت شيئاً على وجهها تجافي وجهها لا بأس به فدلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها على الأجانب من غير ضرورة».
37. التجنيس والمزيد 2/479 ونصه:«المرأة المحرمة ترخي على وجهها خرقة وتجافي عن وجهها، دلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب من غير ضرورة لأنها منهية عن تغطية الوجه لحق  النسك لولا أن الأمر كذلك لم يكن لهذا إلارخاء فائدة».
38. المسالك في المناسك 1/356 ونصه: «ولا تكون مكشوفة الوجه، كيلا يؤدي إلى الفتنة».
39. المحيط البرهاني 3/ 499 ونصه:«ذكر في «واقعات الناطفي» أن المرأة المحرمة ترخي على وجهها خرقة، وتجافي عن وجهها، ودلت هذه المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للرجال من غير ضرورة؛ لأنها منهية عن تغطية الوجه لحق نسك، لولا أن الأمر كذلك، وإلا لما تؤمر بهذا الإرخاء».
40. نصاب الاحتساب ص132ونصه:«مسألةالحرة تمنع من كشف الوجه والكف والقدم فيما يقع عليه نظر الأجنبي لأنها لا تأمن عن شهوة بعض الناظرين إليها».
41. ذكره في النهاية كما في البحر العميق 1/713 ونصه: «قال صاحب النهاية: واعلم أن سدل الشيء على وجهها واجب عليها».
42. البحر العميق 1/713 ونصه:« قال صاحب النهاية: واعلم أن سدل الشيء على وجهها واجب عليها، لما ذكر في الواقعات للناطفي: أن المرأة المحرمة ترخي على وجهها خرقة، وتجافي عن وجهها، ودلت هذه المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للرجال من غير ضرورة؛ لأنها منهية عن تغطية الوجه في نسك، لولا أن الأمر كذلك، لما أمرت بهذا الإرخاء».
43. فتح القدير 2/405 ونصهودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة، وكذا دل الحديث عليه».
44. جامع الرموز 2/305 ونصه: «وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة»و 1/415ونصه:« في النهاية أن السدل واجب».
45. البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/284 (ط.العلمية 1/470): «قال مشايخنا تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة ».
46. قرة العيون في مناسك الحج ق44/أ ونصهويجب عليها أن تسدل شيئا على وجهها وتجافيه عن وجهها».
47. النهر الفائق 2/ 98ونصه:« دلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب أي لا يحل لها ذلك».
48. مناسك ملا علي القاري ص115ونصه:« وفي النهاية: إن سدل الشيء على وجهها واجب عليها، ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار ووجهها للأجانب بلا ضرورة
49. حاشية الشرنبلالي على الدرر1/234ونصه: «ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبذال وجهها للأجانب بلا ضرورة».
50. مجمع الأنهر 1/81: «وفي المنتقى تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد .وعن عائشة رضي الله تعالى عنها جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب، لاندفاع الضرورة ».و 1/285: «في النهاية أن السدل أوجب ودلت المسألة على أن المرأة لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة ».
51. حاشية عبد الحليم على الدرر 1/149ونصه: «أما عند وجودهم ومواجهتهم فهو واجب، وعند عدم الإمكان فالواجب حينئذ عض البصر من الأجانب».
52. الدر المختار 6 /370 ونصه: «فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة.قهستاني وغيره.» و 1/ 406ونصه:« (وتمنعالمرأة الشابة (من كشف الوجه بين الرجال) لا لأنه عورة بل (لخوف الفتنة) كمسه وإن أمن الشهوة».
53. حاشية الطهطاوي على المراقي 1/331 ونصه:« ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة لا لأنه عورة وأنظر حاشية الطهطاوي على الدر 1/191.
54. رد المحتار 2/527-528 ونصه:« صرح في النهاية بالوجوب وفي المحيط : ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك ، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة ا هـ ونحوه في الخانية.وفق في البحر بما حاصله أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب.وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان ، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر»و1/ 406 ونصه( قوله وتمنع المرأة إلخ ) أي تنهى عنه وإن لم يكن عورة ( قوله بل لخوف الفتنة ) أي الفجور بها قاموس أو الشهوة .والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع  النظر إليها بشهوة ».
55. أنظر طوالع الأنوار 1/ق527/أ.
56. أنظر مجموع فتاوى اللكنوي 2/155.
57. غنية الناسك في بغية المناسك ص94 ونصه: «في النهاية والمحيط أنه واجبوالتوفيق أن الاستحباب عند عدم الأجانب، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان، وعند عدمه يجب على الأجانب عض البصر».
58.الدرر المباحة للنحلاوي ص50ونصه: «وتمنع الشابة من كشف وجهها، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة»._________________________________________________________