Пәтуәлар

Ойдан шығарылған хадистер. 4


Хадис 26

«Төртеуі ешқашан төрт нәрсемен тоймайды: жаңбыр - жермен, әйел адам - ер адаммен, көз - назармен және ғалым - біліммен» 1. 

АбдулФараж Ибн Жәузи бұл хадисті «Мауду’ат» кітабында келтірген 2.

Түсіндірме:

1. Қр. Ибн Жәузи, «Мауду’ат»: 1/234-236;
Захаби, «Мизан»: 1/542;
Сахауи, «Мақасыд»: 47 бет;
Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: 24 б;
Мулла Әли Қари, «Кубра»: 118 б;
Аджлуни, «Кашф»: 1/116;
Хут, «Асна’л маталиб»: 51 б.

2. Хафиз Захаби «Мизану-л и’тидал» (1/542) кітабында бұл хадисті Хусейн ибн Улуан әл-Калбиден келтіріп, оның өмірбаянын айтқан. Кейін тағы былай деп қосып айтқан: «Және мен айтам: «Өтірікші - өтірікке тоймайды»».

 Авторы: Имам Мулла ‘Əли əл-Қари əл-Ханафи
 Кітап: «Əл-Маснуфи Ма’рифати-л-Хадиси-л-Мауду» 
Түсіндірме: Шейх Əбдул-Фаттах Əбу Ғудда əл-Ханафи 

 Аударған: darulahnaf.com 

Комментариев нет